FB markerer beleiringen av Halden 1660

Gjennomføres 2021, 1. – 3. Oktober.

 Blant annet må følgende oppgaver ivaretas:

       a) Utarbeide invitasjoner (frist utsendelse senest 1.8.21, påmeldingsfrist deltagende foreninger 1.9.21) og kontakt med kommunen/politiet og andre offentlige myndigheter (Ansvar: Pål, med bistand fra Trond)

       b) Videreføre planlegging Rødsberget (Ansvar: Vegard, Carl Arne, Torbjørn)

       c) Videreføre planlegging Brådland (Ansvar: Arild, Andree, Morten)

       d) Pyroteknikk (Ansvar: Per W og Ray)

       e) Opprettholde kontakt med festningskommandant Magne Rannestad (Ansvar Trond)

       f) Logistikk forberedelse (ansvar Trond)