FB markerer beleiringen av Halden 1660

Gjennomføres 2021, 20. til 22. august