Fredrikshald Borgervæpning (FB) har avlyst inntil videre – Vårt arrangement i Halden fra lørdag 20. til søndag 21. august 2022. – Beleiringen av Halden i 1660

Formålsparagraf:
Foreningens formål er å ta vare på og levendegjøre historien til Haldens (Fredrikshald fra 1665) borgervæpning i perioden 1644 – 1881. Inn i dette inngår også de frivillige borgervæpningsgrupper.
Fredrikshald borgervæpning er en fri og uavhengig militærhistorisk forening.
Foreningen skal legge vekt på et godt sosialt samhold mellom medlemmene og søke samarbeid med andre foreninger både innlands og utenlands.
Medlemskap:
Foreningen er åpen for alle som kan bidra til at overnevnte formålsparagrafs intensjoner fremmes.

Deltagere fra flere foreninger i Viken – juli 2016

Mange fine bilder fra markeringen avFrivilligheten 2022

Lørdag 18. juni 22 – Halden dagen

Setter opp bodene til den 18. juni og i Busterudparken – Vi feirer frivillighetens år 2022.