Årshjul 2022

Juni:
9.10.11. og 12. juni Uddaspillet. FB deltar med Borgerfruene+. Utleie av 9 stk boder etter ny modell (ansvar Andree).

15. FB – fruer møtes hos Gerd kl 1200

Halden dagene, Utleie av 9 stk boder. Ny eller gammel modell for leie?
18. Haldenfestivalen, vi viser oss fram og prøver å verve medlemmer til FB i Busterudparken.

Juli:
1.- 3. Kungälv, trolig i samarbeide med FAC? (De vil trolig nå reise som enkeltpersoner).

August:
20. Ankomst, trening og sosialisering (festmiddag på Overberget) og overnatting i Borgerskansen.

21. Slaget om Brådland.

September:

Ingen fellestur til Unionsmøtet i Schwaz, Tirol.

Medlemstur til Hans Christian og Brita i Sverige.

Medlemstur til Kistefoss og Hadeland glassmagasin. Fellestransport – tidlig sep?

Oktoberfest for medlemmene

 
November/Desember:
25.nov evt. 26. Julebord på bakgården – Evt tidlig desember! (2.- 3.-12)