RSMF_Eventplan 2024

Se årsprogrammet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btYEKcX6NQEJCKbQrgdmozf2D4aMED3q44r5xjJSHrk/edit#gid=0

Krokom den 8 mars 2024

RSMF beteckning: u24004-Sm/Möt

XVI. Nordiska samverkansmötet

Osäkerhet har rått angående tid för det vårliga nordiska samverkansmötet. Det är normalt två sådana möten per år, vår och höst. Förbundsstyrelsen beslutade därför att ta upp den lösa tråden. (Styrm II/2024, 7/3).

Mötet blir digitalt, förutsättningar för fysiskt möte med lokal värd finns inte nu. Lokal digital värd blir RSMF och JFA genom riksförbsekr.

Tid: Onsdagen den 3 april kl 18:30

Plats: Resp. hem – via TEAMS.

Notera dagen och tillse gärna att Din förening är representerad.

(från mitt facebookinlägg i frågan)

Jag återkommer med förslag till redigeringsbar föredragninglista/dagordning.

Mae höres!

/ Mikael Andersson, riksförbsekr.

Sändlista:

Föreningar inom Norden enligt medlregister resp. särskilt lista (NO, DK och FI).

Riksförbstyr och riksförbtjm

Länk till den gemensamma evenemangskalendern (google-kalkylark) redigeringsbar med länken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btYEKcX6NQEJCKbQrgdmozf2D4aMED3q44r5xjJSHrk/edit?usp=sharing

Länk: Protokoll XIV. Nordiska samverkansmötet ( https://drive.google.com/file/d/1p7tiFHluKyLU37vcz1BUg2lKR-Zh4XnH/view?usp=drive_link)

Länk: Protokoll XV. Nordiska samverkansmötet ( https://docs.google.com/document/d/148nAWLDAfpz3Lwv4Par13pLt_Q3i9_6t2La3dFPvb-0/edit?usp=drive_link)