RSMF_Eventplan 2020-22

Se årsprogrammet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btYEKcX6NQEJCKbQrgdmozf2D4aMED3q44r5xjJSHrk/edit#gid=0

XIV. Nordiska samverkansmötet (även digitalt) – samordnat med särkerhetskurs på Overberget den 29. april. Tid: ENO.