Ønsker du å bli medlem – FB

Send litt om deg selv til oss og til adressen som er vist på tilhengeren!

vh Pål Gule

Leder Fredrikshald Borgervæpning