Ønsker Borgerfruene å delta på UDDAs historiske-marked i 2024

Interessert så kontakter du Pål Gule (Se oversikt som viser styret i FB).