Styret 2022

Formann: Pål R. Gule

Sekretær: Arild Johansen

Økonomi: Morten Stegard

Styremedlem: Heidi Johansen

Styremedlem: Tore M. Collet

Styremedlem: Andree Kristoffersen

Søke kontakt eller informasjon: kontakt@fredrikshald-borgervepning.no