Styret 2024 til 2025

Formann: Pål R. Gule

Sekretær: Andree Kristoffersen

Økonomi: Morten Stegard

Styremedlem: Tore M. Collet

Styremedlem: Øyvind Atle Østby

Søke kontakt eller informasjon: Kontakt / Leie/Oppdrag