Halden 1660

Det tredje angrepet på Halden og som del av Bjelkefeiden. Dette angrepet vil FB gjenskape i august 2021: